Paza si protectie

Portofoliu

Departamentul GRAND GUARD SECURITY de paza si protectie are la baza personal calificat pentru acest tip de activitate conform art. 20 (5) al Legii 333/2003 si HG 301/2012, precum si logistica si echipamentele necesare asigurand:

 • paza umana
 • control acces
 • paza obiective in post fix sau mobil, indiferent daca aceste posturi sunt localizate la sedii de institutii private sau de stat, parcuri,asociatii de locatari, centre comerciale, institutii de invatamant, hoteluri, restaurante, depozite pentru diverse tipuri de materiale sau magazine si diverse alte puncte de desfacere si vanzare.

Paza si protectia obiectivelor se efectueaza cu agenti de paza si protectie locala ai GRAND GUARD SECURITY, receptioneri, dispeceri sau pompieri dupa caz, pregatiti special pentru astfel de activitati, dotati cu echipament auxiliar specific si in concordanta cu solicitarile dumneavoastra, in tinuta civila sau cu uniforma de serviciu.

Solicitati ACUM informatii suplimentare si oferta de pret pentru servicii de paza si protectie si veti beneficia de consultanta GRATUITA.

Conform art. 20 (5) al Legii 333/2003 prin „servicii de paza si protectie” se intelege:

 • paza si protectie impotriva accesului neautorizat si a ocuparii abuzive/fortate a unei proprietati;
 • paza si protectie impotriva furturilor, a distrugerilor si incendiilor precum si a altor actiuni rau intentionate, producatoare de diverse pagube materiale;
 • detectarea anumitor substante, arme, tipuri de explozibil sau a oricaror alte materialelor care pot provoca pagube;
 • paza si protectie a proprietatii intelectuale;
 • paza si protectie a mediului inconjurator;
 • furnizarea catre autoritatile competente de informatii legate de incidentele care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor de paza si protectie.

Cui i se adreseaza acest tip de serviciu?

Conform art. 2 (1) al Legii 333/2003 si HG 301/2012, „societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora”.
Prin urmare, serviciul de paza si protectie umana este destinat in special:

 • Societatilor comerciale (sedii, birouri, hale industriale, parcari auto etc. – locatii cu circuit inchis),  sau showroom-urilor, magazinelor, supermarketurilor, mall-urilor, cinematografelor, farmaciilor etc. – destinate publicului larg;
 • Hotelurilor si pensiunilor;
 • Santierelor de constructii/ cladirilor in constructie;
 • Sucursalelor de banci;
 • Ansamblurilor rezidentiale;
 • Institutiilor publice;
 • Unitatilor de invatamant cu statut privat sau publice;
 • Parcurilor, zonelor de distractie si agrement etc.

Sistemul de paza si protectie GRAND GUARD SECURITY completeaza optim serviciul de monitorizare a sistemului de detectie si alarmare locala. Astfel, in timp ce sistemul de detectie si alarmare locala urmareste ca nivelul unor parametrii tehnici sa se incadreze intre limite prestabilite si declanseaza automat semnalul de alarma, in cazul în care aceasta conditie nu este indeplinita, sistemul uman de paza si protectie locala contine un element calificat de identificare auditiva si vizuala a unui eveniment cu consecinte negative si are competenta de a actiona specific, constient, in functie de evolutia respectivului eveniment.

Fiecare obiectiv se prezinta diferit din punctul de vedere al conditiilor de paza si protectie pe care dumneavoastra le doriti a fi indeplinite. De aceea, numarul agentilor de protectie, configurarea lor in teren si consemnul general/particular al postului pentru fiecare locatie va face obiectul unui protocol special de interventie ce se va alcatui dupa vizita in teren a specialistilor GRAND GUARD SECURITY.

Solicitati ACUM informatii suplimentare si oferta de pret pentru servicii de paza si protectie si veti beneficia de consultanta GRATUITA.

Atributiile agentului de pază

Obligatiile unui agent de paza sunt cunoasterea si respectarea indatoririlor ce-i revin, fiind raspunzator pentru paza si integritatea locatiilor, bunurilor si valorilor care i-au fost incredintate.
Conform art. 48 al Legii 333/2003, atributiile agentului de paza sunt urmatoarele:
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;
b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate în planul de paza si sa asigure integritatea acestora;
c) sa permita accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;
d) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca şi sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor masuri;
e) sa instiinteze de indată seful sau ierarhic si conducerea unitaţii beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
f) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indată la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;
g) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;
h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre;
i) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;
j) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date si informatii;
k) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;
l) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului;
m) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte în prealabil conducerea GRAND GUARD SECURITY despre aceasta;
n) sa respecte consemnele generale si particulare ale posturilor.

Dotarea agentilor de paza GRAND GUARD SECURITY

In concordanta cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, agentii de pază GGS sunt dotati cu:
a) uniforma adecvata sezonului, inscriptionata cu sigla GGS;
b) echipament de protectie;
c) ecuson de identificare (numele, prenumele agentului si sigla GGS);
d) baston de cauciuc/tomfa;
e) spray iritant-lacrimogen de capacitate mica;
f)  lanterna si fluier;
g) mijloace de comunicare – telefon mobil, statie radio (in functie de tipul misiunii);
h) arme neletale cu bile de cauciuc (numai in cadrul unor misiuni speciale si doar in conditiile legii).

Comments are closed.